รายการวิทยุ เรื่อง “วนเกษตร” กลยุทธ์การใช้ที่ดินเพื่อสู้ภัยแล้งของการเกษตรไทย /ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์

บทวิทยุรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.”

ออกอากาศวัน เสาร์ ที่ 11 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2558

เรื่อง “วนเกษตร” กลยุทธ์การใช้ที่ดินเพื่อสู้ภัยแล้งของการเกษตรไทย

บทวิทยุโดย วิทวัส ยุทธโกศา

………………………………………………………………………………………………………

-เพลงประจำรายการ-

สวัสดีครับ คุณผู้ฟังทุกท่านครับ พบกันอีกครั้งกับรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ ทางสถานีวิทยุ มก. แห่งนี้ครับ รายการนี้ผลิตโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายการของเราเป็นรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยดีๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง โดยมีกระผม วิทวัส ยุทธโกศา เป็นผู้ดำเนินรายการครับ

วันนี้กระผมมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจมานำเสนอครับ เป็นเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก นั่นก็คือ ภัยแล้ง นั่นเองครับ ซึ่งสถานการณ์ภัยแล้งในตอนนี้ พื้นที่ภาคเหนือ อีสาน และภาคกลางยังไม่มีทีท่าจะคลี่คลายครับ แม้ว่าจะมีการระดมทำฝนหลวงกันอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่มีน้ำมาเติมในเขื่อนหลักอาทิ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนลำตะคอง และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทำให้สถานการณ์น้ำในเขื่อนหลายแห่งเข้าขั้นวิกฤติ พื้นที่การเกษตร ทั้งนาข้าว อ้อยจำนวนมากใกล้ยืนต้นตาย ในขณะที่ฝนที่ตกลงมาในระยะนี้ได้ช่วยต่อชีวิตนาข้าวให้อยู่รอดไปได้อีกระยะหนึ่ง และเกษตรกรก็ยังคงเผชิญกับภัยแล้งกันต่อไปครับ

และวันนี้กระผมก็ได้นั่งอยู่กับนักวิจัยมากความสามารถเจ้าของผลงาน “วนเกษตร” กลยุทธ์การใช้ที่ดินเพื่อสู้ภัยแล้งของการเกษตรไทยนั่นคือ คุณณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์  นักวิจัยชำนาญการ สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ก่อนอื่นเลย กระผมขอสวัสดีก่อนนะครับ

คุณณัฐวัฒน์ครับ กระผมอยากทราบว่าภัยแล้ง คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไรครับ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ครับคุณผู้ฟังก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าภัยแล้งที่ชาวเกษตรกรประสบปัญหากันอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร และได้ทราบถึงความเสี่ยงในการปลูกพืชเชิงเดี่ยว พร้อมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อแก้ไขปัญหาในหน้าแล้งของเกษตรกร ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรมาฟังกับคุณณัฐวัฒน์ กันต่อในช่วงหน้าครับ

 

-เพลงคั่นรายการ-

กลับมาฟังกันต่อนะครับ กระผมทราบมาว่าคุณณัฐวัฒน์ได้ทำการศึกษาในเรื่อง กลยุทธ์การใช้ที่ดินเพื่อสู้ภัยแล้งของการเกษตรไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับในตอนนี้ กระผมอยากรู้ที่มาที่ไปของโครงการนี้ครับว่าเป็นอย่างไร……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

และวิธีการดำเนินงานเป็นยังอย่างครับ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-เพลงคั่นรายการ-

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

สัปดาห์หน้ากระผม จะนำเรื่องราวผลงานวิจัยอะไรดีๆ มาฝากคุณผู้ฟังอีก อย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ในวันและเวลาเดียวกันนี้ หากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะนำติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเขียนจดหมายมายังรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ตู้ ปณ. 1077 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903 หรือโทรสอบถาม ได้ที่ 0-2561-1474 สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. ได้หมดเวลาลงแล้วครับ พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ