บะหมี่ปราศจากกลูเต้นจากแป้งข้าว ผศ.ดร. มาศอุบล ทองงาม ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.