ยางยืดพิชิตโรค โดย รศ.เจริญ กระบวนรัตน์

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=52MPuvtQ-0U[/youtube]

 

ยางยืดพิชิตโรค ช่วยบำบัดฟื้นฟูสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกาย ช่วยกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนเลือด ป้องกันการเสื่อมสภาพของระบบประสาท และช่วยกระตุ้นพัฒนามวลกระดูกให้มีความหนาแน่น สามารถพกพาหรือนำติดตัวไปใช้ประกอบการออกกำลังกายได้ทุกสถานที่ ติดต่อได้ที่ รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2579-5869

 

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
วนิดา รัตตมณี
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Leave a Reply

Your email address will not be published.