สวพ.มก. ร่วมงานวัน “สืบ นาคะเสถียร” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 1 กันยายน 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.และบุคลากร เข้าร่วมงานวัน สืบ นาคะเสถียร ประกาศสดุดีและพิธีวางดอกไม้ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์