ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมายริการ ทำความสะอาด ปีงปม. 2559