การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย จะจัดโครงการประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ : การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม โดยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ถนนนครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี หมดเขตส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2558

ดาวน์โหลดโครงการ

 

การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ