ต้นแบบแป้งเค้กและแป้งมัฟฟินสำเร็จรูปจากข้าวกล้องหอมมะลิ

ขนมอบได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยตลอดมา  ผู้คนทุกเพศทุกวัยหันมารับประทานขนมอบกันมากขึ้น เนื่องจากเสน่ห์ของขนมอบไม่ใช่แค่เพียงรสชาติดี  อร่อยกลมกล่อมเท่านั้น  แต่รูปลักษณ์และสีสันจากการตกแต่งก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกประทับใจ  อีกทั้งขนมอบเหมาะที่จะใช้เป็นของขวัญของฝากในงานเทศกาลต่าง ๆ  ขนมเค้ก และมัฟฟิน ก็ถือเป็นขนมอบชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูง แต่ด้วยข้อจำกัดที่ว่าขนมอบส่วนใหญ่จะให้พลังงานสูงไม่เหมาะกับผู้ที่ควบคุมน้ำหนัก

image001image006image003

รูปภาพ – ผลิตภัณฑ์แป้งเค้กสำเร็จรูปจากข้าวกล้องหอมมะลิ

 

รศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา และ รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายเทคโนโลยีแป้งน้ำตาลและยางพารา รวมกับ รศ.ดร.ธงชัย  สุวรรณสิชณน์  คุณปิยาภรณ์  เชื่อมชัยตระกูล และ คุณประวีณา ลาภา จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้พัฒนาการผลิตแป้งเค้กและแป้งมัฟฟินจากข้าวกล้องหอมมะลิทดแทนแป้งสาลี ซึ่งเป็นแนวทางใช้ประโยชน์จากข้าวหักและปลายข้าวที่มีราคาต่ำ  เพื่อแก้ปัญหาเศษเหลือที่มีมากการสีข้าว เพราะการผลิตข้าวกล้องจะมีเศษเหลือในส่วนข้าวกล้องหักและปลายข้าวกล้อง ในปริมาณมากกว่าร้อยละ 25 ซึ่งส่วนใหญ่นำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ซึ่งไม่คุ้มค่า และเป็นต้นทุนทางการค้าที่ผลักภาระให้กับผู้บริโภค จนกระทั่งได้แป้งจากข้าวกล้องหอมมะลิ ที่ช่วยลดพลังงานและลดคอเลสเตอรอลที่จะได้รับมากกว่าร้อยละ 30 เหมาะกับผู้บริโภคที่ควบคุมพลังงาน และกลุ่มผู้บริโภคที่แพ้แป้งสาลี  โดยผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แป้งเค้กและแป้งมัฟฟินสำเร็จรูป ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค โดย ผู้บริโภคร้อยละ 96 ยอมรับผลิตภัณฑ์แป้งเค้กและร้อยละ 92 จะซื้อถ้ามีวางจำหน่าย  เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์แป้งมัฟฟินที่มีผู้บริโภคร้อยละ 92 ยอมรับและร้อยละ 86 จะซื้อถ้ามีวางจำหน่าย

image005image006image007

รูปภาพ –  ผลิตภัณฑ์แป้งมัฟฟินสำเร็จรูปจากข้าวกล้องหอมมะลิ

จากผลงานวิจัยนี้สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แป้งเค้กและแป้งมัฟฟินสำเร็จรูปทางการค้าโดยใช้กระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมต่อไปได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีจำนวนมากในประเทศ และช่วยลดการนำเข้าแป้งสาลีจากต่างประเทศ ท่านใดสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ เพ็ญขวัญ ชมปรีดา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์..02942-8661..  e-mail: fagipkc@ku.ac.th.

image011

                                    รศ.ดร. เพ็ญขวัญ ชมปรีดา

 

ที่มา :  รศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร-

และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ 02942-8661  e-mail: fagipkc@ku.ac.th. 

เรื่องโดย   : วิทวัส ยุทธโกศา

rdiwwy@ku.ac.th

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สวพ.มก.

โทร. 02-561 1474