รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

            ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ตั้งแต่วันนี้ – 1 มีนาคม 2556 (ในวันเวลาราชการ)วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  • รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published.