แสดงความยินดี วันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ครบรอบปีที่ 24

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และบุคลากร มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีกับ งานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ประจำปี 2558 ครบรอบปีที่ 24 วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยการกลาง ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัย