พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.15 – 9.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

Leave a Reply

Your email address will not be published.