สวพ.มก.จัดโครงการ”Kurdi’s New Gen” 2558

วันที่ 19-20 ก.ค. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.จัดโครงการสัมมนาฯ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน “Kurdi’s New Gen” ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม