ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 5”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 5” เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยวัฒนธรรมของบุคลากรภาครัฐและเอกชน รวมถึงผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.culture.go.th/

– รายละเอียดโครงการ

– กำหนดการ

– แบบตอบรับ