งานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558″ (Thailand Research Expo 2015)”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 งานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558″ (Thailand Research Expo 2015)” และทางสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ได้ประสานงาน กับนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ในผลงานวิจัย เรื่อง ผลิตภัณฑ์ โปรตีนและโปรตีนไฮโตรไลเสทจากรำข้าวหอมมะลิของ ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้องประชุมโลตัส 1-4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

 

DSC_0319

DSC_0365

DSC_0302

DSC_0335