ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย จำนวน 1 อัตรา

download  (ปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559)

Leave a Reply

Your email address will not be published.