สตง. ประชุมการตรวจสอบการดำเนินงานวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ของ สวทช.

วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ประชุมการตรวจสอบการดำเนินงานวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ของ สวทช. โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

DSC_4011

DSC_4051

DSC_4033

DSC_4019

DSC_4039DSC_4056