คณะเกษตร มก. ร่วมกับบริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด ประชุม วิชาการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเฮลิคอปเตอร์แบบไร้นักบินเพื่อการเกษตร YAMAHA RIMAX กับการเกษตรในประเทศไทย”

วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ด้วยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับบริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด จัดโครงการประชุม วิชาการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเฮลิคอปเตอร์แบบไร้นักบินเพื่อการเกษตร YAMAHA RIMAX กับการเกษตรในประเทศไทย” และมีการสาธิตการบินเฮลิคอปเตอร์แบบไร้นักบินเพื่อการเกษตร ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11412086_10153119211617479_6177864913818918001_o

11411645_10153119210092479_6695605425968144445_o

11728871_10153119210207479_5183676997810339452_o

11708038_10153119210272479_8345660877705927177_o

11713936_10153119211172479_8796213195579579379_o