สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จัด“การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016”

S__1630328

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้โครงการ“การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016” ได้ทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดในโครงการฯ ด้วยการจัดบู้ทประชาสัมพันธ์ในงานแสดงสินค้า BIG + BIH  APRIL 2015 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  ด้วยคอนเซ็ปต์ที่ว่า “มีของในสมอง เอามาปล่อย ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท” ผู้สนใจส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดด้วยการโหลดใบสมัครและติดตามข่าวได้ที่ www.tgda.in.th เปิดรับสมัครเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2558  ประกาศผลการตัดสิน เดือนธันวาคม 2558