ประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย

วันที่ 23 มิถุนายน 2558  ตามที่เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) คลัสเตอร์ “เกษตรเพื่ออาหาร” ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ประสานงานกลุ่มวิจัย จัดประชุม อาจารย์ นักวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนองานวิจัย ขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.จึงจัดประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 11357153_10153080506492479_6907917207074082645_o

10506962_10153080507442479_6258825014947611574_o