ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและพนักงานจากศูนย์วิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ศึกษาดูงาน

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย พร้อมบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและพนักงานจากศูนย์วิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบการจัดการสารสนเทศงานวิจัย ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

IMG_3105

IMG_3084

IMG_3069

IMG_3080

IMG_3110