การประชาสัมพันธ์โครงการทุน Newton Fund วันที่ 9 มิถุนายน 2558

การประชาสัมพันธ์โครงการทุน Newton Fund จัดเมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 13:00-15:30 น. ณ ห้องประชุมไพลิน-เพทาย ชั้น 3 อาคารสุวรรณาวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อดังต่อไปนี้

การสนับสนุนโครงการทุน Newton Fund โดย คุณพิจารณา สมัครการ ผู้จัดการโปรแกรม, สถานทูตอังกฤษ

แนะนำโครงการทุน Newton Fund โดยคุณศศิรินทร์ อัครฤทธิ์วุฒิกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ, บริติช เคานซิล ประเทศไทย

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ข้อมูลในฐานะผู้รับทุน โดย อ.ดร.มนต์ชัย พินิจจิตสมุทร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

Newton Fund – One Pagers Pack (Programme Descriptors)

Newton Fund in Thailand_rev05_Jun2015_rev03_BIOTEC

NewtonFund_brief_rev01.1

รายชื่อผู้เข้าร่วมฟังการ ปชส. โครงการทุน Newton Fund

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณโสภิดา ชิดชื่นเชย ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ.มก. โทร 1457 ต่อ 17 หรือ sopida_c@hotmail.com