เครื่องวัดปริมาณการเผาผลาญพลังงานจากการปั่นจักรยาน โดย ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=EFWNzWaHEbc[/youtube]

 

เครื่องวัดปริมาณการเผาผลาญพลังงานจากการปั่นจักรยาน ช่วยคำนวณหาปริมาณการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย ประมวลผลการทำงานผ่านหน้าจอ LED ส่งเสริมการออกกำลังกาย แก่ผู้รักสุขภาพ ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล  สาขาชีวกลศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 0-3435-5258

 

ผลิตโดย
วนิดา  รัตตมณี
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.