น้อยหน่า พันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตร 2 โดยคุณเรืองศักดิ์ กมขุนทด

น้อยหน่า พันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตร 2  มีเนื้อมาก เมล็ดน้อย ผลดก สุกช้า เนื้อร่วนไม่ติดกันแยกพู น้ำหนักต่อผลเฉลี่ย 302.50 กรัม สามารถบังคับให้ออกดอกติดผลได้ง่าย ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเรืองศักดิ์ กมขุนทด สถานีวิจัยปากช่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 – 4431-1796

 ผลิตโดย
วนิดา รัตตมณี
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.