สวทช.ประชุมการเตรียมการรองรับ สตง.ตรวจสอบการดำเนินงานการวิจัย

วันที่ 30 เมษายน 2558 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจัดประชุมการเตรียมการรองรับ สตง.ตรวจสอบการดำเนินงาน(Performance audit) การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทช. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

 IMG_9988

IMG_9993

IMG_0004

IMG_9991

 

 

IMG_0001