ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559

Poster2558

 

 

Poster 1  

 

ประกาศรับสมัครรางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ >> DOWNLOAD

ระเบียบการให้รางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ >> DOWNLOAD 

ข้อกำหนดการเสนอชื่อขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ >> DOWNLOAD

เเนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ >> DOWNLOAD

แบบเสนอการขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ >> DOWNLOAD 

เเบบเสนอการขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ WORD >> DOWNLOAD

 

poster 2

 

 

ประกาศรับสมัครรางวัลผลงานวิจัย >> DOWNLOAD

ระเบียบการให้รางวัลผลงานวิจัย >> DOWNLOAD

ข้อกำหนดการเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัย >> DOWNLOAD

เเนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลผลงานวิจัย >> DOWNLOAD

แบบเสนอการขอรับรางวัลผลงานวิจัย >> DOWNLOAD

เเบบเสนอการขอรับรางวัลผลงานวิจัย WORD  >> DOWNLOAD

 

poster 3

 

 

ประกาศรับสมัครรางวัลวิทยานิพนธ์ >> DOWNLOAD

ระเบียบการให้รางวัลวิทยานิพนธ์ >> DOWNLOAD

ข้อกำหนดการเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ >> DOWNLOAD

เเนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ >> DOWNLOAD

แบบเสนอการขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ >> DOWNLOAD 

แบบเสนอการขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ WORD >> DOWLOAD

 

 

poster 4

 

ประกาศรับสมัครรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น >> DOWNLOAD

ระเบียบการให้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น >> DOWNLOAD

ข้อกำหนดการเสนอขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น >> DOWNLOAD

เเนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น >> DOWNLOAD

แบบเสนอการขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น >> DOWNLOAD

แบบเสนอการขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น WORD >> DOWNLOAD

 

หรือ รายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ >>