สวพ.มก. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ISI

วันที่ 2 เมษายน 2558 รศ.ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ISI ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  

11134082_10152848419517479_4520781673492170045_o

11102854_10152848419417479_6591588567366692360_o 10856786_10152848458862479_7468666362800691635_o

Leave a Reply

Your email address will not be published.