ไบโอพลาสติก โดย ผศ.ดร.รังรอง ยกส้าน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qIZHj-w_-q0[/youtube]
           ไบโอพลาสติก สามารถนำมาทดแทนการใช้พลาสติกจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ซึ่งไบโอพลาสติกสามารถย่อยสลายได้ และยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ติดต่อสอบถามได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0 – 2562 – 5000 ต่อ 5097
ผลงานวิจัย:ผศ.ดร.รังรอง ยกส้าน  ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์