ข้าวสินเหล็ก โดย รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WYxE1a8OMaA[/youtube]
         ข้าวสินเหล็กข้าวไทยเพื่อสุขภาพ อุดมไปด้วยธาตุเหล็กสูง
ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 0-3435-5139 ต่อ 116
ผลงานวิจัย: รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน