สวพ.มก. เข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2558

วันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ.2558 รศ.ดร.ธงชัยสุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. เข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2558 “R2R” จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ Royal river Hotel

DSC_0831

DSC_0898 DSC_0879

DSC_0887 DSC_0846

DSC_0871 DSC_0813

DSC_0810 DSC_0788

DSC_0904 DSC_0907