สัมภาษณ์ อ.ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ผลงานขนมจีนอบแห้งและน้ำยาปลาแซลมอนผงคืนรูปเร็วรับรางวัลเหรียญเงิน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นระดับนานาชาติ จากสาธารณรัฐเกาหลี และได้รับรางวัลพิเศษ จากประเทศสาธารณรัฐจีน

“ขนมจีนอบแห้ง-น้ำยาผงกึ่งสำเร็จรูป” ผลงานของ อ.ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ในรูปแบบขนมจีนอบแห้งและน้ำยาปลาแซลมอนผงคืนรูปเร็ว เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นระดับนานาชาติ จากสาธารณรัฐเกาหลี และได้รับรางวัลพิเศษ จากประเทศสาธารณรัฐจีน ควบคู่อีก 1 รางวัล ทั้งนี้ภาคเอกชนให้ความสนใจผลงานวิจัยดังกล่าว จึงได้ตกลงให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจพีเอ็นวอน เป็นผู้ได้รับอนุญาติให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย กรรมวิธีการหมักแป้งขนมจีนทีมีปริมาณสารกาบาสูง  กรรมวิธีการผลิตเส้นขนมจีนแห้งกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็ว ซึ่งใช้เวลาเพียง 3นาที กาบาสูงนี้เกิดจากจุลินทรีย์ผลิตสารกาบาในกระบวนการหมัก และ น้ำยาผงคืนรูปเร็วใน 1 นาที ในน้ำร้อน สามารถทำน้ำยาผงได้ 9 ชนิด และคืนรูปเร็วเหมือนขนมจีนดั้งเดิม เพียงฉีกซองน้ำยาเทลงถ้วย เทน้ำร้อนลงไปให้ท่วมเส้น ทิ้งไว้ 3 นาที ทานได้ทันที มีหลากหลายรสชาติทั้งเส้นและเครื่องปรุง เก็บได้นาน 1 ปี

ศิริชัย

พิธีกร: พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร

ผลิตรายการโดย: ณัฐพร พันธุ์ยาง, วิทวัส ยุทธโกศา