ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

   ด้วยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
อัตราเดือนละ 11,680 บาท หมดเขตรับสมัคร 15 กุมภาพันธฺ์ 2556
Download : รายละเอียด