ประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประเภท โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2558

วันที่ 12 มีนาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒาแห่ง มก. จัดประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประเภท โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมทับทิบ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

01

DSC_0039 DSC_0046

DSC_0065 DSC_0063