สัมภาษณ์ อาจารย์ ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข เจ้าของรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 และรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2557

อาจารย์และนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 และรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2557 จาก ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในงานวันนักประดิษฐ์ ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2557
รางวัลระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
อาจารย์ ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข (วิศวกรรมไฟฟ้า) และ Professor Dr.Kiyoshi Ohishi

 

พิธีกร: พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร

ผลิตรายการโดย: ณัฐพร พันธุ์ยาง, วิทวัส ยุทธโกศา