สวพ.มก.จัดโครงการ “การเตรียมตัวเสนอขอกำหนดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการสัมมนา “การเตรียมตัวเสนอขอกำหนดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น” ณ ห้องประชุมไพลิน – ทับทิม ชั้น3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

DSC_1158

DSC_1169 DSC_1147

DSC_1161DSC_1149

DSC_1168 DSC_1151

DSC_1157 DSC_1154

DSC_1165DSC_1152 

Leave a Reply

Your email address will not be published.