รศ.ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา เข้าร่วม งาน Thank You Party  ในการประกวด Thailand Green Design Awards 2015

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วมงาน Thank You Party เพื่อขอบคุณผู้เกี่ยวข้องต่างๆในการประกวด Thailand Green Design Awards 2015 จัดโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะกรรมการจัดการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรประเภทไม่ใช่อาหาร Thailand Green Design Awards 2015 (TGDA 2015) ในงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และยังมีการประกวด TGDA Award 2015 ในรอบบุคคลทั่วไปเริ่มในเดือนมีนาคม 2558 นี้

IMG_8329

IMG_8324 IMG_8330

IMG_8335 01

IMG_8333 IMG_8340

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.