สัมภาษณ์ รศ.ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง เจ้าของรางวัล ผลงานเด่น สวก. โครงการการพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาฯ

https://www.youtube.com/watch?v=VzPdHTNL8k8&feature=youtu.be

รศ.ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ “ผลงานเด่น สวก.” จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในโครงการพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าวเป็นชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์และโครงการขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา

สนใจติดต่อได้ที่ มือถือ 08-1014-6410 (คุณประชุม) www.facebook.com/pages/เชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสเพื่อควบคุมโรคพืช