เกษตรแฟร์ ประจำปี 2558 “72 ปี เกษตรศาสตร์สั่งสม ความอุดมแห่งแผ่นดิน”

[youtube]http://youtu.be/NDPkl3WC1Bw[/youtube]

เกษตรแฟร์ ประจำปี 2558  “72 ปี เกษตรศาสตร์สั่งสม ความอุดมแห่งแผ่นดิน”  ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. – 7 ก.พ. 2558  ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน