สวพ.มก. ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ คณะประมง มก.

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ จัดงานโดยคณะประมง มก. และสมาคมนิสิตเก่าคณะประมง มก. ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

DSC_1154 DSC_1156 DSC_1167 DSC_1152 DSC_1175DSC_1176 DSC_1183