ข้าวน้ำผัก V-like rice โดยคุณเพลินใจ ตังคณะกุล และคุณเกศศิณี ตระกูลทิวากร

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=jIGqeTIKknY[/youtube]

ข้าวน้ำผัก V-like rice ผลิตภัณฑ์ข้าวเสริมฤทธิ์ต้านทานอนุมูลอิสระ ด้วยน้ำผักให้คุณค่ามากกว่าน้ำเปล่า ติดต่อได้ที่ คุณเพลินใจ ตังคณะกุล และคุณเกศศิณี ตระกูลทิวากร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8630-5 ต่อ 814