เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ โดย ผศ.ดร.ทวี งามวิไลกร

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=d9nL7pDBnVc&list=UU8vs1BEOPpSKeiL4-OnYaBA[/youtube]

เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ  ช่วยประหยัดน้ำ สามารถรดน้ำตามรางแปลงผักได้ และปรับปริมาณน้ำให้เหมาะสมแก่การปลูก  ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ทวี งามวิไลกร  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  โทร. 08 – 5151 – 0290

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.