บล็อกผนังดินเผา ปลูกต้นไม้แนวตั้ง โดย รศ.พาสินี สุนากร

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=3zpQC-4NA9o[/youtube]

บล็อกผนังดินเผา ปลูกต้นไม้แนวตั้ง ช่วยลดความร้อนตัวอาคาร  ประหยัดพลังงาน น้ำหนักเบา สนใจติดต่อได้ที่ รศ.พาสินี สุนากร สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2942-8610