สวพ.มก.แสดงความยินดี ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ที่ได้รับรางวัล The International Science Technology Cooperation Award of The People’s Republic of China

Slide1 Slide2