ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ได้รับรางวัล Jiangsu Friendship Award by Vice Governer Zhang Lei of Jiangsu Province

ศ. ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

ที่ได้รับรางวัล Jiangsu Friendship Award by Vice Governer Zhang Lei of Jiangsu Province
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557

peerasak_s

 

IMG_080-Big1

แหล่งที่มา : http://www.geneticsociety.or.th/, 21 มกราคม 2558