ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย Promote the Universities & High Class Studies

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์ บุคลากรมก. และผู้สนใจทั่วไป ร่วมรับฟัง Promote the Universities and High Class Studies in London จาก 4 สถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศอังกฤษ ได้แก่

1.  Imperial College London

2.  Kings College London

3.  School of Oriental and African Studies (SOAS) จาก University of London

4.  University College London (UCL)

ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม  2558  เวลา 9.30-10.30 น. ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. วิทยาเขตบางเขน

กรุณาสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่:https://docs.google.com/forms/d/1gRWwu_Fc0aIuamjZvNa2aXTy5WbNl_b_IDwdCFmk0jk/viewform

ภายในวันพุธที่ 21 มกราคม 2557 หรือ โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 0-2942-8858

 

ที่มา : http://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=1183