ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 145 ทุน

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยสำนักประสานงานโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) : ระดับปริญญาโท ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 145 ทุน เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับภาคเอกชนชุมชน หรือวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสร้างนวัตกรรมกระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้

 

ขณะนี้ระบบสมัครทุนเปิดแล้ว และจะปิดระบบเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือปัญหาในการสมัคร กรุณาติดต่อวิศวกรโครงการ

โทร. 0-2326-4424, 0-2329-8359 หรือ 0-2329-8362-3 ต่อ 167
หรือ 086-448-4026-7
โทรสาร 0-2326-4424

email: trfmag@gmail.com, trfmag@yahoo.com

 

ดาวน์โหลด

  1. เอกสารสำหรับผู้ที่จะสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท ประจำปี 2558
  2. เอกสารสำหรับสมัครทุน

Leave a Reply

Your email address will not be published.