ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย สังกัด ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

(13)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.