แสดงความยินคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.

DSC_0154

DSC_0156DSC_0160

ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มอบดอกไม้แสดงความยินดี แก่คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของคณะ