ข้าวผักแท่ง โดย คุณเพลินใจ ตังคณะกุล และคุณเกศศีณี ตระกูลทิวากร

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=iLsA1Io_5cA&list=UU8vs1BEOPpSKeiL4-OnYaBA[/youtube]

ข้าวผักแท่ง (v-bite-rice) ช่วยต้านอนุมูลอิสระ สะดวกในการบริโภค เก็บไว้ได้นาน ติดต่อสอบถาม คุณเพลินใจ ตังคณะกุล และคุณเกศศีณี ตระกูลทิวากร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2942-8630-5