น้ำลูกเดือยผสมงาดำ โดย คุณสมจิต อ่อนเหม

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ektuFtWAjjQ[/youtube]

น้ำลูกเดือยผสมงาดำ น้ำสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์ สมจิต  อ่อนเหม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร. 0 – 2942-8629-35 ต่อ 223

Leave a Reply

Your email address will not be published.