ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ”พิบูลสงครามวิจัย” ประจำปี 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” ประจำปี 2558 หัวข้อ “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) โดยสามารถส่งผลงานวิจัยที่จะนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม E-mail : pibul_research58.p@psru.ac.th ฝ่ายประชุมวิชาการ

รายละเอียด ดังนี้

– โครงการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” ประจำปี 2558

– รูปแบบการจัดงาน

– ขั้นตอนการนำเสนอผลงานวิจัย

– รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ

– ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อ