วช. รับ concept paper กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ (กัญชง และ เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีศักยภาพให้สามารถพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มในระดับอุตสาหกรรม และ เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ สามารถใช้งานได้จริง ใน 2 หัวข้อคือ

1. กัญชง (Hemp) ในการผลิตวัสดุก่อสร้าง

2. เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th และส่งเอกสารเชิงหลักการจำนวน 10 ชุด แผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น ได้ที่ ฝ่ายประเมินผลการวิจัยของประเทศ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 ธันวาคม 2557

สอบถามข้อมูลที่ 02-561-2445 ต่อ 569, 594 หรือ e-mail: nre.nrct@gmail.com

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ประกาศ วช.